Αρχείο Ημέρας: 14 Ιανουαρίου 2021

Ανακοίνωση διενέργειας έρευνας αγοράς για τη δράση με τίτλο: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων και λιπών

Αναρτήθηκε από on Ιανουάριος 14, 2021 σε Νέα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση διενέργειας έρευνας αγοράς για τη δράση με τίτλο: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων και λιπών

Έγκριση διενέργειας, τεχνικής περιγραφής, ενδεικτικού ΠΥ και δαπάνης για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων και λιπών» για το έργο «Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area – LESS WASTE II»” με κωδικό Α2-1.1-5 το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania […]