Αρχείο Ημέρας: 8 Ιουλίου 2019

Προμήθεια οχήματος

Αναρτήθηκε από on Ιούλιος 08, 2019 σε Νέα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προμήθεια οχήματος

  Ο Δήμαρχος Καστοριάς διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η δημόσια σύμβαση «Προμήθεια οχήματος Less Waste II», προϋπολογισμού 35.000,00€ με το ΦΠΑ, αρ. μελ. 10/2019 της Πράξης “Promotion of waste prevention and recycling at the crossborder area” με ακρωνύμιο LESS WASTE II, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-2020”, με […]