Συνοπτικός διαγωνισμός

11/05/2020

Η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.)
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταθέσουν προσφορές για τα παρακάτω:
Καταγραφή βιοαποβλήτων και διαδικασία κομποστοποίησης και παρακολούθηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area – LESS WASTE II» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, (Παραδοτέο D.5.1.3)

Για την αναλυτική διακήρυξη πατήστε εδώ